U.S. Embassy & Consulate in Vietnam- nhà sản xuất tã lót tại Đại sứ quán Mỹ karachi Sri lanka colombo ,U.S. Citizens with emergencies, please call: Hanoi: (024) 3850-5000 - Ho Chi Minh City: (028) 3520-4200 or (028) 3520-4600. Outside of Office Hours, contact: - Hanoi: (024) 3850-5000 - Ho Chi Minh City: (028) 3520-4200 or (028) 3520-4600

Copyright ©AoGrand All rights reserved